Hola món!

Benvinguts i benvingudes a la nova era digital.


La tecnologia i les comunicacions tenen un gran poder i influència en l’actualitat. La tecnologia és cada vegada més present en gairebé tots els aspectes de la vida: l’accés a l’educació, la relació amb l’administració, gestions econòmiques i fins i tot als nostres vincles personals amb altres persones.

Garantir uns principis ètics perquè la tecnologia sigui sempre al servei de les persones, posar fi als abusos que es perpetren a través de l’ús d’eines tecnològiques i que aquestes es facin servir de manera responsable i beneficiosa per a tota la societat.

Formació

Tallers, activitats… Fem formacions perquè et puguis inserir al món tecnològic.

Trobades

Fem debats, xerrades, trobades, actes… i tot allò que ens serveixi d’excusa per parlar de tecnologia.

Innovació

Utilitzem les últimes eines tecnològiques, mantenir-se actualitzat és imprescindible en un món digital.